KWW Stanisława Koguta

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA KOGUTA

33-331 Stróże 1

Pełnomocnik komitetu: Ewa Katarzyna Moskwa

Pełnomocnik finansowy: Barbara Małgorzata Bochenek

Rejestr zaciągniętych kredytów: Brak wpisów w rejestrze kredytów

Rejestr wpłat: REJESTR WPŁAT

Publikacja sfinansowana ze środków KWW STANISŁAWA KOGUTA